Nadran

Oleh Dadang Kusnandar LAUT punya kisah dan mitosnya masing-masing. Ingat laut ingat Nyai Loro Kidul. Menyusur nyailorokidul.com ternyata ada juga Nyai Loro